Visie Interkerkelijke Samenwerking

op het gebied van evangelisatie

Terugblik Activiteiten

Delfzicht kerkdienst voor patienten 21-12-2010

Ds.Mark Bergsma vertelt uit het Lucas-evangelie tijdens de Adventviering op 20 december 2010 in het Delfzicht Ziekenhuis. Een initiatief van alle kerken uit Delfzijl, waarbij patienten, familie,
personeel en bezoekers aanwezig waren.

 

Patienten, familie, bezoekers en personeel van het Delfzicht ziekenhuis luisterden naar enkele kerstliederen van een gelegenheidskoortje tijdens de Adventsdienst, die werd georganiseerd door VIS op 20 december 2010.

 

Terwijl de sneeuw de wereld wit kleurt wordt de kou buitengesloten in de kantine van het Delfzicht ziekenhuis. Daar is het behaaglijk warm. En terwijl een koortje kerstliederen zingt, worden patienten op bedden en in rolstoelen binnen gereden. Andere patienten, familie en bezoekers zoeken een plaatsje in deze zaal waar een Adventviering wordt gehouden. VIS (Visie Interkerkelijke Samenwerking op het gebied van evangelisatie)houdt door het jaar heen een aantal activiteiten, waarvan deze viering op 20-12-2010 ook deel uit maakt. Op Kerstavond sluiten de kerken hun diensten af met samenzang vóór de kerken, waardoor het 'Ere zij God' door de straten van de havenstad zal klinken.

HIER kunt u de diensten vinden, die de kerken tijdens de Kerstdagen en rond 'oud en nieuw' houden en waar u van harte voor bent uitgenodigd.