Visie Interkerkelijke Samenwerking

op het gebied van evangelisatie

Links

Baptisten gemeente "Havenlicht" te Delfzijl