Visie Interkerkelijke Samenwerking

op het gebied van evangelisatie

Wie zijn wij

VIS organiseert interkerkelijke vieringen en evangelisatieacties.
De kerken in Delfzijl hebben de handen ineen geslagen en hebben elkaar gevonden in VIS.
Met de samenwerking hopen zij het signaal af te geven, dat het geloof in de God van Bijbel niet scheidt maar bindt.
Elke kerk behoudt wel zijn eigen identiteit, maar als er interkerkelijke vieringen zijn of acties, vinden de kerken elkaar in het gezamenlijke christelijke geloof.
Dat is voor niet-kerkelijke mensen uiteindelijk toch duidelijker.
Evangelisatieacties, zoals bijvoorbeeld het gezamenlijk naar buiten treden tijdens Delfsail en de uitgave van de Citybijbel door de kerken, het jaarlijkse Kerstmoment in het Delfzijlster ziekenhuis, wordt dan ook door leden van alle kerken aan meegedaan.

Het doel dat de kerken hiermee voor ogen hebben, is om de inwoners van Delfzijl en omgeving te vertellen en te laten zien, wat het christelijk geloof inhoudt.
Bovendien is het belangrijk om te laten weten, dat God éénheid uitwerkt.
Daar willen de kerken ook van getuigen tijdens evangelisatieacties.